May-Britt Moser

1963-

Nobelprisvinner i medisin for sin forskning på hukommelse

May-Britt Moser mottok i 2014 Nobelprisen i medisin (fysiologi) for forskning på hukommelse sammen med sin daværende mann, Edvard I. Moser, og John O'Keefe. Ingen i Norge har fått Nobelprisen i medisin tidligere. Samme år ble hun også tildelt storkorset av St. Olavs Orden for forskingen sin.

Moser er utdannet psykolog, og tok doktorgraden på nevrofysiologi i 1995, ved universitetet i Oslo. Året etter kom hun til NTNU og etablerte et eget hjerneforskningslaboratorium, senere kjent som Moser-miljøet, med status som senter for fremragende forskning. Fra 2000 har hun vært professor i nevrovitenskap. May Britt og Edvard I. Moser har forsket på hukommelse og evnen til å orientere seg i et landskap. Funnet av nervecellene, kalt gitterceller, ble et gjennombrudd i arbeidet deres i 2005. Gittercellene er viktige både for stedsans og orienteringsevne.

Moser har fått en lang rekke hedersbevisninger for sin forskning. Som første norske ble hun blant annet medlem av det amerikanske forskningsakademiet i 2014. Mange nasjonale priser har hun også mottatt, blant annet Gunnerusmedaljen, Det Kongelige Videnskabers Selskabs høyeste utmerkelse. May-Britt Moser er født i Fosnavåg på Sunnmøre, og er mor til to jenter.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423