Elsa Laula Renberg

1877–1931

Aktivist for samiske rettigheter i Norge og Sverige.

Norsk-svensk reineier, politiker og aktivist for samiske rettigheter. Hun var født i Storsele i Vesterbotten, men giftet seg i Norge og bodde omkring i de sørlige områdene av Nordland fylke med familien og dyrene sine. Hun var en av de fremste pådriverne for samenes rettigheter både i Norge og Sverige. Hun tok også initiativ til Norges første store samemøte. Det foregikk i Metodistkirken i Trondheim 6. februar 1917 (samefolkets dag).

Allerede i 1907 var hun med på å stifte den første samiske foreningen i Norge: Brurskanken samiske kvinneforening som jobbet for en skole for samiske barn. Hennes fremste kampsaker ellers var stemmerett uavhengig av eiendom og inntekt, rett til undervisning på samisk i skolen, levelige vilkår for den tradisjonelle nomadiske reindriftskulturen samt rett for fastboende samer til å drive jordbruk. Hun krevde også at samene måtte få eiendomsrett til eget skatteland. Hennes pamflett: «Inför lif eller död?» (1904) er trykt i flere opplag. Hun var gift med Tomas Pettersen Toven. Han tok hennes etternavn etter bryllupet. De fikk seks barn, bare de fire yngste vokste opp. Hun døde av tuberkulose. Våren 2016 ble det avduket en statue av henne i Mosjøen, i byen der hun bodde på slutten av livet og er gravlagt. Hennes fødselsdag, 29.11, er offisiell samisk flaggdag.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423