Astri Holm

1951-

Kvinneaktivist gjennom mer enn 50 år

Astri Holms aktivisme mot urett og undertrykking kom tidlig til uttrykk, særlig i viktige kvinnespørsmål som kampen for selvbestemt abort og i kampen mot porno og prostitusjon. Holm satt i ledelsen for å bevare E. C. Dahls stiftelse som en moderne fødeinstitusjon, i en bred tverrpolitisk bevegelse som samlet inn over 20 000 underskrifter.

Hun har ledet en rekke «Kast-deg-frampå»-kurs (bøllekurs) for kvinner i fagforeninger og parti. Holm utdannet seg til lærer, men som mange andre venstreradikalere, valgte hun å proletarisere seg. Hun fikk jobb i en fiskematbedrift i Trondheim og engasjerte seg i en arbeidskonflikt. Som streikeleder og streikevakt ble hun pågrepet og kastet på glattcelle. I rettssaken som fulgte ble streikelederen dømt til å betale erstatning. Streiken ble stemplet som ulovlig.

Etterpå jobbet hun flere år som fritidsklubb-leder, før hun startet på nye studier som endte med hovedfag i anvendt språkvitenskap samt jobb som førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I hele denne perioden var Holm kjent for sin aktivisme. Hun engasjerte seg i kvinnepolitiske saker av mange slag, ofte til støtte for kvinner i den tredje verden, blant annet Kvinneunionen i Eritrea. På vegne av Kvinnefronten reiste hun sammen med en annen kvinneaktivist til Eritrea med mange tusen kroner som skulle brukes til symaskiner samt en bindmaskin.

I 14 år satt Holm i Trondheim bystyre for partiet Rødt. Der var hun også kjent for sin aktivistiske stil, en som var lett å kontakte når problemer av ulike slag oppsto ute i byen. Lenge før #metoo var et begrep, erfarte Holm at en person med makt i partiet, utnyttet sin posisjon med en langt yngre, sårbar partifelle. Hun varslet internt i partiet, og flere prøvde å ordne opp i situasjonen som bare ble mer og mer turbulent. Det hele endte med at den sårbare partifellen tok sitt eget liv. For Holm ble konflikten en stor personlig belastning, og hun meldte seg ut av Rødt. Å tilhøre et parti som ikke hadde klare etiske retningslinjer for kontakten mellom eldre og yngre partimedlemmer, ble umulig.

Etter mer enn 50 år som kvinneaktivist, er Astri Holm fremdeles like glødende opptatt av kvinnespørsmål av alle slag, blant annet markeringen av 8. mars. Hun har vært en entusiastisk styreleder for Feministhuset i Trondheim (2021-2023) og har en stor kontaktflate. Hun har også rukket å skrive tre bøker: Respekter Kvinnene. Styrk fødsels- og barselsomsorgen, Kreativitet og feministaktivisme på 70 og 80-tallet i Trondheim og Røyk ut new public management (de to siste sammen med Berit Rusten). Holm leser mye, og trekker særlig fram Simone de Beauvoirs Det annet kjønn som en favorittbok. Holm er i dag leder for Kvinnefronten i Trondheim, og representerer organisasjonen i styret i Feministhuset.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423