Valentine Smith

1873–1964

Var med på å modernisere fødselsomsorgen i Trondheim

Valentine Smith er kjent for sin helt sentrale rolle i utviklingen av den moderne fødselsomsorgen i Trondheim. Hun tok eksamen ved jordmorskolen i Kristiania i 1897 og hadde etterpå et opphold ved en tysk fødselsinstitusjon der hun trolig fikk lære mye om hygiene og kampen mot den fryktede barselfeberen. Tyskland hadde da hatt fødeklinikker i over hundre år. I 1898 kom Valentine tilbake til Trondheim og kjøpte tilbake barndomshjemmet i Munkegata 11 der hun åpnet private fødestue. Her tok hun imot kvinner fra alle samfunnslag, både gifte og ugifte. Og hjalp til med å skaffe fosterhjem til de mest vanskeligstilte barna. I tillegg praktiserte hun trolig som oppsøkende jordmor i byen.

I 1908 fikk Trondheim sin første fødeklinikk, E.C. Dahls Stiftelse, et tilbud som først og fremst rettet seg mot fattige fødende, for å gi dem fritt opphold og pleie. Valentine ble Stiftelsens første forstanderinne, det vil si både husmor og overjordmor. Stillingen hadde hun i 30 år. Da Valentine sluttet i jobben i 1938, fødte 80 prosent av Trondheims-mødrene barna sine der. Stiftelsen ble nedlagt i 1984 og alle fødsler overført til sykehuset.

Valentine ble også kjent under navnet Tante Tina. Hun var eldst i en søskenflokk på ti. Faren var militærlege.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423