Kristine Bonnevie

1872-1948

Norges første kvinnelige professor

Som Norges første kvinnelige professor var Kristine Bonnevie en av de virkelige pionérene. Hun var også første norske kvinne med doktorgrad i realfag (zoologi). I tillegg var hun aktiv som kvinnesakskvinne og politiker for Frisinnede Venstre i Oslo bystyre. I 1911 ble hun første kvinnelige medlem av Det Norske Videnskabs-Akademi.  

Hun er født i Trondheim i en søskenflokk på ni. I 1886 flyttet familien til Oslo der hun begynte å studere, selv om faren ofte hevda at kvinnens plass var i hjemmet.

Kristine Bonnevie ble først kjent som marinbiolog. Hun likte seg ute i felten og besøkte store deler av norskekysten. Som foreleser var hun høyt verdsatt. Fra 1914 endret hun kurs og konsentrerte seg mest om arvelighetsforskning, etter hvert med eget forskningsinstitutt og en betydelig internasjonal kontaktflate, blant annet Marie Curie og Albert Einstein.

Professoren var opptatt av mer enn fag. Hun var aktivt med i Kvindelige Studenters Sangforening, hun deltok i etableringen av et studenthjem for unge piker samt ulike spise- og møtesteder for byens mange studenter. Hun hadde også stor omsorg for egen familie. Da søsteren Honoria døde, flyttet hun inn i hennes hjem og overtok ansvaret for husholdet. 

Bonnevie mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 1920, St. Olavs Orden av første klasse i 1946 og Fridtjof Nansens Belønning i 1935.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423