Helene Andrésen

1857-1942

Kjent for Promenadekafeen for kvinner og avholdsaktivister

Helene Andrésen var kafévertinnen som la til rette for et møtested for kvinner og avholdsaktivister .

Hun drev Promenadekaféen, på hjørnet av Kongens gate og Tordenskjoldsgate, fra en gang på 1910-tallet til slutten av 1930-tallet. Promenadekaféen var konsekvent i sitt avhold fra kaféen ble startet før 1910 til avviklingen på 1960-tallet og ble i hele perioden drevet av losjebrødrene «Morgenstjernen». Helene Andrésen spilte en rolle for mange i nesten tre ti år, som kafédriverske. Men, til tross for nitidig søk i aviser fra den tiden, dykk i statsarkivet, både på person og under avholdsbevegelsen, leting i Schrøderarkivene og etterlysning på Facebook, er ingen bilder av henne å oppdrive. Dette er sannsynligvis typisk for mange kvinner som tilrettela for samfunnsaktiviteter av ulikt slag og spilte en rolle for mange - i ettertid er de visket vekk. Helene Andrésen trekkes frem som en dedikasjon til de mange kvinner som drev kaféer i Trondheim. De fleste av disse var enker eller enslige forsørgere og mange av disse kaféene var avholdskaféer.

Promenadekaféen i Helene Adrésens tid fungerte som et sted for kvinner. Kvinneforeninger, med ulike hensikter og formål,  tilbrakte noen timer av dagen på kaféen, som regel i en kveldsstund. I tillegg var kaféen et yndet møtested  for idrettslag, spesielt dameavdelinger i klubber som Freidig, Vestbyen, Rapp og Brage. Avholdslagene hadde også sin møteplass der. Avholdslaget Andvake annonserte for sine møter siste onsdag i måneden i flere år på Promenadekaféen.  I Andvakes ånd var det nok mange samtaler og møter der man møttes i fritt kameratskap og søkte «å ikke å hevde opfatninger som på våre tilvante veier har fått faste former; /…/men som er nye for oss og gjør oss rikere, når vi under diskusjoner eller ved senere eftertanke får dem til å vokse til større klarhet».

Aktivitetene var mange og frodige. Fra 1927 var det dans på lørdagskveldene. Fordi Promenadekaéen var en konsekvent avholdskafé, kan det påregnes at det sosiale livet der var influert av avholdsbevegelsen på 1920- og 30-tallet. På en Avholdsfolkets dag, etter at demontrasjonen var oppløst, toget avholdsungdommen med musikk i spissen gjennom «Nerbyen» med paroler som «Tramp heimbrennerene ned!» og «Rydd ungdommens fornøyelsesplasser for alkohol!». Kanskje ble andre aksjoner mot alkohol planlagt på Promenadekaféen? I et tilfelle i 1933 deltok Godtemplarungdoms-lagene i en agitasjonsmåned mot bryggeripropagandaen som «Øl er sundt» og det ble spredd 10000 flygeblader med reklame for melk kontra øl. At Promenadekaféen var et samlingssted, kan ha sammenheng med at avholdsbevegelsen manglet et avholdsfolkets hus. Man hadde arbeidet konkret med dette siden 1917. 14. oktober 1919 ble et slikt hus innviet i Søndregate 3, men det gikk ikke bra og allerede i 1922 ble huset solgt på tvangsauksjon og kjøpt av et konsortium av avholdsfolk.

Helene Andrésen var frøken, men hun hadde en datter som hun tok til seg, Elise Hansen. I dødsannonsen ser vi at hun var mor, svigermor og bestemor.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423