Fredrikke Marie Qvam

1843-1938

Stifter av Norske Kvinners Sanitetsforening

Fredrikke Marie Qvam ble ofte kalt «korridorenes dronning» for innsatsen som landets fremste pådriver for kvinnelig stemmerett, som norske kvinner fikk fra 1913.

Hun ble født i Bing-gården i Kjøpmannsgata 8, morens barndomshjem. Da Fredrikke var 7 år, flyttet familien til By gård ved Steinkjer. Navnet hennes er først og fremst knyttet til Norske Kvinners Sanitetsforening, en organisasjon hun stiftet i 1896, og ledet i 37 år. Samtidig med dette vervet var hun i perioder leder for Norsk Kvindesaksforening, Landskvinnestemmerettsforeningen, Norske Kvinders Nasjonalråd og Nasjonalkomiteen til bekjempelse av hvit slavehandel (seksuell utnyttelse av kvinner). I 1905 var hun en av de mest sentrale i kvinneoppropet som støttet unionsoppløsningen. Kvinner fikk ikke delta i denne avstemningen, derfor startet Landskvinnestemmerettsforeningen en landsomfattende underskriftskampanje som i løpet av kort tid samlet inn 280 000 underskrifter.

Historiker W. Keilhau skrev i 1915 om henne: «...den eneste norske politiker i dag, man kan betegne som en verdenshistorisk skikkelse».  Hun var gift med Venstre-politikeren og juristen Ole Anton Qvam. De ble kjent da han fungerte som huslærer for barna på By gård. Senere ble han norsk statsminister i Stockholm (1902-03). Paret fikk fem barn, men fire døde av tuberkulose. Fredrikke mottok Kongens fortjenestemedalje i gull, Jus suffragii i gull (internasjonalt stemmerettsmerke) – og ble slått til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423