Berit Schei

1950-

Norges første professor i kvinnehelse

Som ung lege ved Levanger sykehus møtte Berit Schei sitt første voldtektsoffer, ei forkommen tenåringsjente som ble fulgt dit av politiet. Litt senere ble hun kontaktet av kvinner som ville starte et Krisesenter på Innherred. De to episodene ble bestemmende for hennes videre valg. Doktoravhandlingen «Trapped in painful love», om seksuelt og fysisk misbruk i ekteskapet, var av det banebrytende slaget.

Tidlig ble hun politisk aktiv på venstresida. Som medlem av Palestinakomiteen sa hun derfor i 1982 ja til et oppdrag i en flyktningeleir i Sør-Libanon. Like etter startet Israels invasjon. Leiren hun bodde i ble også angrepet. Etter bombingen var hun med på å frakte sårede ut av ruinene. 12 år senere meldte hun seg til tjeneste ved kvinnesenteret i Zenica i Bosnia. Dit kom kvinner som ble utsatt for soldatenes overgrep. Igjen så hun at det er kvinner og barn som rammes hardest av krigens gru.

Berit Scheis omfattende virke innenfor kvinneforskning har ført til internasjonal oppmerksomhet. Hun har ledet store forskningsprosjekter finansiert blant annet av WHO og EU. Hun har også vært gjesteprofessor i flere land. Men basen har alltid vært Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU samt St. Olavs Hospital der hun er overlege i gynekologi.

Utforsk Wall of feminism videre

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423