Vold i familien - foredrag og saksmottak med JURK

Vold i familien - foredrag og saksmottak med JURK

Feministhuset inviterer til arrangement med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Arrangementet inngår i markeringa av Orange the world, som er en sekstendagers kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner. Kampanjen avsluttes 10. desember, på menneskerettsdagen.

Foredraget "Vold i familien" gir en presentasjon av ulike typer vold. Videre gir foredraget en grunnleggende innføring i reglene rundt vold, med fokus på vold i familien. Siste del av foredraget tar for seg foreldres plikter til å beskytte barn mot vold og inneholder informasjon om å møte barnevernet. Vi har satt av tid til saksmottak for de som ønsker det i etterkant av foredraget.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner. JURK tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. JURK drives av viderekommende jusstudenter og skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres. Har du et juridisk spørsmål om barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold kan du kontakte oss: https://foreninger.uio.no/jurk/kontakt/

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423