Studiesirkel om det kanskje mest eksistensielle spørsmål til alle tider, spørsmålet om krig/fred

Studiesirkel om det kanskje mest eksistensielle spørsmål til alle tider, spørsmålet om krig/fred

Panter Tanter Produksjoner, i samarbeid med Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) inviterer til studiesirkel!

Studiesirkelen vil gå over tre ettermiddager, fra kl. 1600-1800 (det er mulig å delta på en, to eller helst alle!)
Sted: Møterommet på Feministhuset (Kjøpmannsgt. 51)
Mandag 31 januar. Tema: Militarismen ødelegger klima og miljø
Mandag 14 februar. Tema: Hindringer for nedrustning og demilitarisering
Mandag 28 februar. Tema: Veier til fred

En kjent langtidsfeminist sa en gang hun besøkte «Popup-feministhus» (forløperen til Feministhuset i Trondheim: «Kvinnekampen trenger at man organiserer seg, skaffer seg kunnskap og handler!»

Denne studiesirkelen er et forsøk på å skaffe kunnskap om det kanskje mest eksistensielle spørsmål i alle tider, spørsmålet om krig/fred.

Studiesirkel heter «Trygghet for hvem?» Om klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred. Den er forfattet av Åse Møller Hansen.
Deltakerne kan lese fra srudiesirkelen her: https://www.ikff.no/…/2019/10/ORG-ikff-digital-191004-1.pdf
Deltakerne får også en papirutgave på første samling.
Påmelding: beritrusten@gmail.com

Studiesirkelen er finansiert av Women´s International League for Peace and Freedom WILPF og Fredsstiftelsen.

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423