Markering av Yemanedagen

Markering av Yemanedagen

Bakgrunn for Yemanedagen:
Natt til 8.januar 2016 døde Yemane Teferi etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge. I årene etter 2016 er Yemanedagen blitt markert blant annet i Stavanger og i Oslo. I 2022 planlegges markeringer i Oslo, Sannes, Drammen, Bømlo, Hamar og Trondheim. Tanken bak markering av Yemanedagen er å samle mange fra ulike steder, miljø, på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer, for å kreve en endring i dagens strenge asyl- og flyktningpolitikk. Ønsket er å bygge et nettverk for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon.

Program på Feministhuset:
Kl. 1300-1400: Utstillingsåpning med foto fra utstillingen «Fyrst og fremst menneske» av Liv Karin Dahlstrøm. Bildene er fra Morialeiren november 2020.

Kl. 1400-1415: Videoen «Går, gikk, har gått» av Berit Rusten. Tekst av Jenny Erpenbeck. Bilder i hovedsak fra ulike forestillinger av Teater Polyfon.


Kl. 1415-1445: Fatimah forteller om sine 15 år i Limbo her i Norge. Hun er fra Iran, kan ikke sendes tilbake og har ventet på oppholdstillatelse i alle disse årene.

Kl. 1445-1515: The Flying Seagul Norge, som arbeider med drama og teater i flyktningleire, forteller om sine erfaringer fra Moria-leiren i desember 2021. På sin facebookside skriver de:
-The Flying Seagulls Norge ble stiftet i desember 2019, og er den norske avdelingen av The Flying Seagull Project fra Storbritannia. Vi mener at alle har rett til en god barndom, uavhengig av deres bakgrunn og livssituasjon.

Kl. 1515-1600: Vi reflekterer over hva som kan gjøres for å få en mere human flyktningpolitikk og trygg migrasjon.
Panter Tanter Produksjoner stiller sin button-maskin til disposisjon. Alle kan lage en egen buttom, som kan uttrykke hva man mener relatert til dagens flyktning og migrasjons-politikk.


Markering av Yemanedagen er et initiativ fra Lene Høigård, RiA, Rettferdighet i asylpolitikken, Nasim Almoradi, Mennesker i limbo, Gunhild Andersen IKFF, Kari Nes IKFF, Audgunn Oltedal IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. For Trondheim tok Panter Tanter Produksjoner og IKFF ved Berit Rusten initiativ. Feministhuset står som arrangør.
Smittevernsregler følges til punkt og prikke.

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423