Åpent møte om partnervold/drap: Er kvinner mannens eiendom?

Åpent møte om partnervold/drap: Er kvinner mannens eiendom?

Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap. Det har vært en kraftig nedgang i drap i Norge de senere år, men når det gjelder partnerdrap, som i all hovedsak er begått av menn mot kvinner, ligger vi høyere enn sammenliknbare land.

190 kvinner har blitt drept av partnere, eller tidligere partnere, i Norge siden 2000. Majoriteten av partnerdrapene skjer på tross av at har vært tydelige faresignaler i tiden før drapet. 7 av 10 kvinner var i kontakt med hjelpeapparat før de ble drept. Dette er varslede drap.

Hvorfor skjer dette?
Hva kan gjøres for å forebygge og hjelpe kvinner som blir utsatt for vold?

Innlederne belyser emnet fra ulike perspektiv:
Kvinnefronten v/Astri Holm: Vold mot kvinner. Ingen privatsak.
Teatergruppa Krokotit: Utdrag fra et teaterstykke om vold mot kvinner.
Koordinator vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, Trine Einum: Politiets arbeid med partnervold
Statsadvokat Kaja Strandjord: Ivaretar lovverket kvinners rettigheter? Utviklingstrekk
Aktivist Maria Nordset Garli har mange fredager i 2024 demonstrert utenfor politihuset for å protestere mot at besøksforbud blir brutt, og vise sin solidaritet med de drepte kvinnene.
Krisesenteret v/Rannei Haugan. Utviklingstrekk. Hvordan forebygge?

Arrangører: Feministhuset i Trondheim, 8.marskomiteen og Kvinnefronten

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423