Åpen utstilling siste dag, Veslemøy Lilleengen sin Kvinnehelse Alien Tour

Åpen utstilling siste dag, Veslemøy Lilleengen sin Kvinnehelse Alien Tour

Siste utstillingsdag! Lørdag 23. mars. Kom innom og se og prøv skinnjakkene, og få en kopp kaffe med gallerivaktene.

«Kvinnehelse Tour 2023» er en rant, et manifest, et oppgitt brøl. Veslemøy sitt eget møte med menopausen gjorde at hun oppdaget hvor underkommunisert kvinnehelse er. Hun kjenner nå på en dyp trang og et ansvar for å si fra, protestere og lage bråk, og for Veslemøy er det naturlig å gjøre dette med kunst.

Det tar gjennomsnittlig 7 år å diagnostisere endometriose, en sykdom som ofte fører til invalidiserende smerter og tap av livskvalitet. Kvinner har et kortere urinrør og får flere urinveisinfeksjoner, etter overgangsalderen blir dette verre. 1 av 7 beboere på eldrehjem dør av urinveisinfeksjon. Menoragi, er store menstruasjonsblødninger og rammer 15-20 % av kvinner i fertil
alder, og for kvinner i pre-menopausen er dette en vanlig plage. Menoragi fører til blodmangel og innskrenker sosialt liv. Kvinner er langt mer utsatt for immunforsvar sykdommer, 90 % av de som er
rammet av sykdommen Lupus er kvinner. Jeg kan fortsette i en evighet. Det forskes langt mindre på sykdommer som rammer kvinner. Når det kommer til sykdommer som rammer begge kjønn, tar forskningen i stor grad utgangspunkt i mannens fysiologi. Dette medfører at kvinner får flere bivirkninger av medisiner.
« I bunnen på prestisjehierarkiet finnes de eldre kvinnene. De som har mange konkurrerende diagnoser, og bruker flere medisiner. Disse er ofte omgitt av lavt utdannet helsepersonale og
lavteknologiske redskaper, som krykker, vaskeklut og såpe» hentet fra en kronikk skrevet av norske sanitetskvinner forening (2022)
Prosjektet har mange forgreininger og underordner seg ikke et bestemt kunstutrykk, men farer hvileløst mellom performance, skulptur og fotografi, men hele tiden med utgangspunkt i tekstil som materiale. Estetikken hentet fra MC, metal og punk- miljøet, i en salig blanding ingen purister vil sette pris på, men mange vil kjenne igjen.

«Kvinnehelse Tour 2023» har tidligere vært vist på Nasjonalmuseet og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag.

Om kunstneren
Veslemøy Lilleengen f 1975, er utdannet ved kunsthøyskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim og har en master i kunst. Lilleengen arbeider hovedsakelig med tekstil og performance.

Utstillingen er åpen alle lørdager i mars fra kl. 12-14. Velkommen!

Støtt Feministhuset – Vipps til 606685

Feministhuset tar gjerne i mot bidrag, for å sikre aktivitet og daglig drift.

Vipps til 606685
Grasrotandelen org.nr. 924680423